Tag: cân treo mini

Cân treo mini Nhơn Hòa NHMGS-5 5 kg

Mã sản phẩm : NHMGS-5 (5 kg) Mô tả sản phẩm : Cân treo mini 5 kg là loại cân áng chừng, giúp người sử dụng ước lượng được khối lượng hàng cần mua . Dấu Công bố Hợp chuẩn